We Can Be Reached At

Gaya (Bihar)

Janyoday Vikash Parishad

Abgilla Devi Sthan
Lakhibag, Buniyad Ganj
Gaya (Bihar)-823001
Mobile: +91 9934465237

E-mail:- gaya@janyodayvikasparishad.org

Ranchi (Jharkhand)

Janyoday Vikash Parishad
Anuj – 08 & Abhilasha – 08, Gautam Green City, Getlatu, NH – 33
Ranchi (Jharkhand) Pin Code – 835217
Mobile: +91 7070093334, 9934465237
Landline: 0651-2273071

E-mail:- janyoday@janyodayvikasparishad.org

General Query Email ID

janyoday@janyodayvikasparishad.org